Chinh Phục Ái Tình

Tải về ngay

Sử dụng nỏ của bạn để "chộp" lấy vàng và các kho báu trên bầu trời. Một khi nỏ tóm được một cái gì đó thì nó sẽ kéo vật đó lên. Những mục tiêu có trọng lượng nặng như đá và tảng vàng lớn sẽ khó khăn hơn để kéo lên. Giữa các cấp, bạn có thể mua các vật phẩm có thể giúp bạn.
Cập nhật đồng hồ tình yêu của bạn vào cuối mỗi cấp độ nếu không trò chơi sẽ kết thúc. Những điểm số cuối mỗi cấp độ được thêm vào sẽ giúp bạn tới cấp độ tiếp theo
 

Ảnh chụp

Videos